OOK MEEDOEN IN HET JEUGDTEAM?

 

Wilhelm Tell beschikt over een jeugdgroep waarin jongens en meisjes in leeftijd variëren van 12 tot 19 jaar. In deze groep wordt de jeugd geleerd hoe zij moeten veilig moeten omgaan met een wapen en hoe zij goed kunnen gaan schieten. Bij getalenteerde jeugdigen is er dan de kans om te worden ingedeeld in de wedstrijdgroep.

Op dit moment bestaat de groep uit 12 jeugdigen.

 

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar. De kosten voor dit lidmaatschap is voor de jeugd lager dan voor de senioren.

Voordat wordt overgegaan tot het lidmaatschap is er de mogelijkheid om tot 3 keer toe een introductieavond mee te maken. Op deze introductieavond kan de mogelijke nieuweling schieten met zowel het luchtgeweer als ook met het luchtpistool.

Na drie introducties dient er een besluit te worden genomen of een jeugdige lid wordt of niet.

Trainers

Wilhelm Tell beschikt op dit moment over een viertal trainers. Een A-trainer en 3 basistrainers. Bij de jeugd zijn er per avond altijd 2 trainers aanwezig. Deze trainers leren de nieuwelingen de disciplines welke worden geschoten bij de vereniging.

Zij zijn ook verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de jeugd. Zij zorgen voor een veilige en vooral ook gezellige training.

Wedstrijden

Binnen de vereniging wordt er een zogenaamde interne competitie gehouden. Bij de jeugd is dat dus ook zo. De jeugdigen schieten, onder toezicht van de trainers, hun wedstrijd en de daaruit voortvloeiende resultaten tellen dan mee voor deze competitie.

Aan het eind van het seizoen worden de prijzen uitgereikt op de grote feestavond van de vereniging.

Verder zijn er in de maanden januari tot en met juni van elk jaar de jeugdwedstrijden waarbij 5 andere verenigingen meedoen. De wedstrijden worden gehouden op schietbanen van de deelnemende verenigingen.

Het vervoer hiervoor vertrekt altijd vanaf de vereniging en de thuiskomst is een zorg die wordt gedragen door de trainers. Het deelnemen aan deze wedstrijden brengt geen verdere kosten met zich mee.

Trainingstijden

De jeugd van Wilhelm Tell traint elke dinsdag van 18.30 uur tot 20.00 uur.

Wedstrijdschutters kunnen, als dit door de trainers nodig wordt geacht, ook op de zaterdagen trainen. Dit wel op voorwaarde dat één van de trainers aanwezig is.