Hoe kan ik op de vereniging betalen?

Aan de bar kan er contant en per pin worden betaald.
De factuur voor het lidmaatschap wordt per post verstuurd en dient te worden overgemaakt.

Kan ik als gastschutter of jager gebruik maken van de banen?

Ben je géén lid bent van Wilhelm Tell, maar wil je wel graag gebruik maken van onze faciliteiten?
Op afspraak kun je als gastschutter (tijdens reguliere openingstijden) bij ons terecht.
Graag alleen contact via de mail, niet bellen s.v.p.

Hoe werkt dit:

 • Neem contact op via voorzitter@wilhelmtellputten.nl om een baan te plannen.
 • Voor de 100m baan minimaal 2 weken van tevoren contact opnemen.
 • Op de geplande datum koop je aan de bar een toegangsbewijs voor € 12,50.
 • Meld je bij de baancommandant, met het toegangsbewijs, als gastschutter aan.
 • Een gastschutter kan zich legitimeren, heeft een geldige KNSA-licentie, ledenpas en schietboekje van de eigen vereniging of een jachtakte.
 • Je mag gebruik maken van de baan die besproken is, rekening houdend met de baanrestricties.
 • Gastschutters maken geen gebruik van verenigingswapens.
 • Gastschutters gedragen zich zoals je van een gast en een goed schutter mag verwachten; correct, oplettend, veilig, zorgzaam en heeft respect voor de omgeving.
 • Het bestuur behoudt zich het recht om waar nodig, gastschutters de toegang te weigeren of te ontzeggen.
Kan ik bij Wilhelm Tell een (kinder)feestje organiseren?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om de schietsport te ontdekken.
Dit doen wij echter enkel op individuele basis en vanuit interesse in een lidmaatschap.

Mag ik als lid een introducé meenemen

Als lid van Wilhelm Tell mag je een introducé meenemen.
Een introducé is iemand die geen eigen verlof heeft en kennis wil maken met de schietsport (maximaal 3x per jaar).

Hoe werkt dit:

 • Een introduce wordt altijd vergezeld door een lid van Wilhelm Tell.
 • De introducé kan zich legitimeren.
 • Het lid meldt zich samen met de introducé bij de baancommandant aan.
 • De baancommandant registreert de introducé in het systeem.
 • Een introducé mag geen verenigingswapens lenen.
 • Het verenigingswapen wordt door het lid van en naar de schietbaan vervoerd.
 • Enkele de disciplines die het lid op groen heeft, mogen worden geschoten (fase 1 en fase 2 vuurwapens, géén magnum kalibers).
 • Het lid is verantwoordelijk voor de introducé en begeleidt deze de gehele tijd.
Wapenverlof en fasering, hoe werkt dit?

De uitgebreide tekst vind je op de site van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA):

https://www.knsa.nl/de-knsa/wet-en-regelgeving/wet-wapens-en-munitie/

In het kort komt het erop neer dat, je na 18 maanden lidmaatschap (6 maanden aspirant-fase en 12 maanden volwaardig lidmaatschap) een verzoek kunt indienen voor een eerste verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen, zoals dat zo mooi heet. Natuurlijk is er ook niets mis met het schieten met de verenigingswapens, wat je ook gewoon kunt blijven doen!

 

Mocht je een eigen wapen willen aanschaffen, zijn daar de volgende voorwaarden aan verbonden:

 • Het eerste verlof wordt aangevraagd voor (1) wapen dat geschikt is voor een beperkt aantal officieel goedgekeurde disciplines.
  Dit is altijd een zogenaamd ‘klein kaliber’ wapen waarmee de populaire randvuurmunitie punt 22LR wordt verschoten.
   
 • Nadat de termijn van 12 maanden van het eerste verlof is afgelopen en het verlof (tegen betaling, bij de politie) is verlengd,
  kun je de stap maken naar andere disciplines en bijbehorende wapens.


Als je zover bent, praten we je graag bij!

 

Dit proces, heeft tot gevolg dat de schietsport een van de veiligste sporten is die in Nederland wordt beoefend. Sportschutter word je niet zomaar!
Door het voortdurende toezicht en in de afgelopen jaren verder aangescherpte wet- en regelgeving kunnen verantwoordelijke en goedwillende sportschutters veilig hun hobby uitoefenen.

 

Zijn de banen geschikt voor de discipline historische wapens?

Onze schietbanen hebben niet de luchtafvoer capaciteit om historische (zwartkruit) wapens te faciliteren.
Wel is het mogelijk om met een zwartkruitvervanger te schieten, mits het wapen hiervoor veilig genoeg is.
Overleg dit met het bestuur.