In augustus zijn wij open

BC-diensten augustus

 

Beste schutters,

Wij zijn voornemens de verenging tijdens de zomerperiode open te houden.
Onder voorwaarden dat de baancommandantdiensten ingevuld kunnen worden.

Wij zoeken daarom baancommandanten voor de periode augustus. Een aantal plekken zijn al opgevuld.
Onderstaande data staan nog open:

Aanstaande zaterdag 31-7-2021 (1 plek)

Dinsdagen

10-8-2021           (1 plek)

Zaterdagen

7-8-2021             (1 plek)

Laat weten of je een dienst kan invullen via: hbc@wilhelmtellputten.nl

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Wilhelm Tell

Bedankt!

Afgelopen zaterdag was er groot onderhoud aan de vereniging. Dankzij de hulp van alle vrijwilligers is er
een hoop gedaan!

Zo is de tuin goed onderhanden genomen en zomerklaar.
Dat ging lekker vlot, want het tuinteam had goed eigen gereedschap meegenomen!

Daarnaast zijn er reparaties aan de verlichting en de banen gedaan. En zijn deze keurig geveegd.

Dus houd de boel netjes! Ruim na je schietbeurt de hulzen, papiertjes en zwerfafval rond het schietpunt op.

Iedereen die geholpen heeft, bedankt!


Graag zetten wij al onze vrijwilligers in het zonnetje!
Naast de hulp van afgelopen week, zijn er meer leden die zich regelmatig op allerlei manieren voor onze vereniging inzetten. Ik kwam een mooie spreuk tegen die ik graag met jullie deel:

“Vrijwilligers worden niet betaald.
Niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn!”

Dank jullie wel, jullie worden gewaardeerd!!

Het bestuur Wilhelm Tell

Klik hieronder voor meer foto’s:

Foto’s onderhoud 10-7-2021

Beste schutters,

Aanstaande zaterdag is er groot onderhoud. We starten om 9.00 uur, de eindtijd bepaal je zelf.
Nu is er door het onderhoudsteam van afgelopen maandag al behoorlijk wat werk verzet.

Daardoor kunnen we zaterdag gewoon open!

Natuurlijk moet er nog het e.e.a. gebeuren en het zou fijn als je zaterdag wilt schieten,
je wat eerder komt om even een klusje mee te pakken.

Alvast hartelijk dank allemaal en tot zaterdag!

 

Vriendelijke groet,

Inge van Druten
secretaris

Update coronamaatregelen

 

Beste schutters,

De maatregelen zijn flink versoepeld en we gaan weer volledig open. Daar zijn we natuurlijk allemaal blij om!

Maar wat houdt dat in?
Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar
en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven.

Hygiëne blijft belangrijk!

  • Was regelmatig je handen.
  • Nies en hoest in je elleboog.
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona.

Er zijn mensen die niet gevaccineerd kunnen/willen worden of nog niet (volledig) zijn gevaccineerd, omdat ze nog niet aan de beurt zijn. Wees daarom nog steeds voorzichtig en geef elkaar de ruimte op drukke plekken, 1,5 meter afstand blijft de norm.

Mondkapjesplicht vervalt
Uiteraard zal iedereen voor zichzelf moeten bepalen waar hij/zij zich prettig bij voelt.
Op de vereniging hanteren we: op plekken waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden geldt een mondkapjesplicht.

Sport en de anderhalve meter
Amateurwedstrijden zijn vanaf 26 juni voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, wel moet er 1,5 meter afstand van
elkaar worden gehouden.

De bar mag weer gezellig open!
Het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 vervalt vanaf 26 juni. Dit geldt ook voor het verbod van het hebben en drinken
van alcohol na 22.00 in de openbare ruimte.

De schietpunten
Introducés zijn weer welkom!
De schietpunten gaan weer geheel open. Ook hoeft er niet meer te worden gereserveerd.

Met uitzondering van de 100 meter baan, hier geldt:

  • 3 banen toegankelijk via reserveringssysteem.
  • 1 baan vrij toegankelijk.
  • Als de schutter 15 minuten na start van de reservering nog niet aanwezig is, vervalt de reservering en komt de baan vrij.
  • Gastschutters reserveren altijd!
  • Gastschutters reserveren via secretaris@wilhelmtellputten.nl .

 

Laten we verantwoord van deze vrijheid en van de zomer genieten!

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Wilhelm Tell