Hoe kan men lid worden?

Wie kennis wil maken met de schietsport kan op woensdagavond vanaf 19:30 uur bij ons terecht. 

U krijgt dan een rondleiding en wij informeren u wat de mogelijkheden zijn.

Mocht u besluiten lid te worden dan moet u een inschrijfformulier invullen en krijgt u een formulier mee 

om een VOG (verklaring omtrent het gedrag) aan te vragen. Met dit aanvraagformulier kunt u een VOG 

aanvragen via de gemeente waar u woont. Het inschrijfformulier en een recente pasfoto dient u bij de 

secretaris in te leveren. 

De secretaris meldt u aan bij de Basistrainer die dan telefonisch contact met u op neemt voor een 

afspraak. Tijdens het volgen van de verplichte basiscursus worden u de principes van de schietsport 

aangeleerd.

Wanneer u bij ons lid wordt bent u automatisch lid van de overkoepelende schietbond, de KNSA.

Het lidmaatschapsgeld voor de KNSA zit bij de contributie inbegrepen.

Contributie voor het jaar 2016:

  

Hoofdlid €. 185,00 

Nevenlid €. 155,00 

Gezinslid €. 128,50 

N/A Lid €.   95,00 

Jeugdlid €.   62,50 

Donateur €.   50,00 

 

Inschrijfgeld alle leden m.u.v. jeugdleden €. 60,00 (eenmalig) 

Jeugdleden €. 20,00 (eenmalig) 

Openingstijden vereniging:

Op dinsdag        van 19.00 tot 24.00 uur. 

Op woensdag     van 19.00 tot 24.00 uur.

Op zaterdag       van 13.30 tot 18.00 uur.

Op woensdag wordt er competitie geschoten. U mag dan wel schieten maar dient er rekening mee te 

houden dat de competitieschutters ten alle tijden voorrang hebben op de recreatieschutters en:

Dat er absolute stilte op de schietbanen heerst.

Deelname aan de interne competitie is verplicht, de competitieregels kunt u elders op de website vinden. 

U mag gratis gebruik maken van de verenigingswapens. Als aspirant-lid (dus zolang u op het bord hangt 

en niet door de ballotagecommissie bent toegelaten) mag u niet met groot kaliber wapens 

schieten. Uitsluitend met .22 (KKK, KKG of KKP) of met Lucht. De kaarten waarop u schiet worden gratis 

ter beschikking gesteld door de vereniging. Wel verzoeken wij u zo zuinig mogelijk om te gaan met deze 

kaarten en deze (25 meterkaarten) zo mogelijk af te plakken voor hergebruik.