Groot kaliber geweer

Bij GKG wordt geschoten op een schietschijf over de afstanden 100, 300, 400 en zelfs 500 meter.

Wapen

groot kaliber geweer

Gewicht

het vrij geweer weegt maximaal 8 kilogram, het standaard geweer maximaal 5,5 kilogram

Munitie

maximaal kaliber 8 mm

Afstand

100 meter en 300 meter of bij sommige wedstrijden in een combinatie van 300, 400 en 500 meter

Houdingen

liggend, knielend en/of 3-houdingen

Disciplines

bij het GKG-schieten worden de verscheidene wedstrijdonderdelen voornamelijk bepaald door de verschillende schiethoudingen in combinatie met de diversiteit van wapens waarmee geschoten wordt. Enkele voorbeelden zijn het standaard-geweer, het veteranengeweer en het militaire geweer. Voor (bijna) ieder type wapen worden aparte wedstrijden en kampioenschappen georganiseerd.

Internationaal

internationaal wordt alleen over een afstand van 300 meter geschoten in de liggende houding of in de combinatie van 3-houdingen. Het grootkalibergeweer-schieten is géén Olympische discipline.

Bron: www.knsa.nl