Aankondiging algemene ledenvergadering 2022

Beste leden,

Vanwege Corona kon de algemene ledenvergadering (ALV) 2021 kan niet doorgaan op de manier zoals wij gewend waren.
Maar op woensdag 11 mei 2022 is het eindelijk weer zover! Dan vindt er weer als vanouds een fysieke algemene ledenvergadering plaats op onze eigen vereniging!

Via de ALV stellen wij onze leden op de hoogte van de noodzakelijke zaken zoals:

 •           Mededelingen en ingekomen stukken
 •           Vaststellen notulen ALV 8 mei 2021
 •           Jaarverslag secretaris 2021
 •           Jaarverslag penningmeester en jaarrekening 2021
 •           Verslag kascommissie
 •           Decharge bestuur
 •           Vaststelling begroting 2021/2022
 •           Bestuurswisselingen / -benoemingen

Omdat de input van onze leden uiteraard een belangrijk onderdeel van de ledenvergadering is, vragen wij jullie goed notitie te nemen van de stukken. Vragen/opmerkingen of ideeën kunnen jullie tot twee weken voor de ALV kenbaar maken via: secretaris@wilhelmtellputten.nl

Dit jaar aftredende bestuursleden:

 •           Voorzitter                               Robert Jan van der Laan (niet herkiesbaar)
 •           Barcommissie                        Job Stoffer (herkiesbaar)
 •           Technische commissie         Gerard Geertsma (niet herkiesbaar)Secretaris
 •           Secretaris                              Inge van Druten (niet herkiesbaar)

 

Niet alle bestuursleden stellen zich weer beschikbaar. Daarom horen wij het graag als jij er interesse in hebt één van deze bestuursfuncties voor de vereniging op je te nemen. Stuur jouw aanmelding als kandidaat uiterlijk 2 weken vóór de ALV op naar secretaris@wilhelmtellputten.nl. Wees bereid je aanmelding toe te lichten, alvorens er tot stemming wordt overgegaan.
De functieomschrijvingen zijn hieronder bijgevoegd:

Vacature Voorzitter 2022

Vacature Secretaris 2022

Vacature Technische commissie 2022

Vacature Barcommissie 2022

De definitieve agenda, overige stukken en verslagen worden twee weken voor aanvang van de ALV verzonden.
Heb je vragen stel die gerust.

 

Met vriendelijke groet,

 

Robert Jan van der Laan – Voorzitter | voorzitter@wilhelmtellputten.nl

Inge van Druten – Secretaris | secretaris@wilhelmtellputten.nl

Duncan Arends – Penningmeester | penningmeester@wilhelmtellputten.nl