Bedankt!

Afgelopen zaterdag was er groot onderhoud aan de vereniging. Dankzij de hulp van alle vrijwilligers is er
een hoop gedaan!

Zo is de tuin goed onderhanden genomen en zomerklaar.
Dat ging lekker vlot, want het tuinteam had goed eigen gereedschap meegenomen!

Daarnaast zijn er reparaties aan de verlichting en de banen gedaan. En zijn deze keurig geveegd.

Dus houd de boel netjes! Ruim na je schietbeurt de hulzen, papiertjes en zwerfafval rond het schietpunt op.

Iedereen die geholpen heeft, bedankt!


Graag zetten wij al onze vrijwilligers in het zonnetje!
Naast de hulp van afgelopen week, zijn er meer leden die zich regelmatig op allerlei manieren voor onze vereniging inzetten. Ik kwam een mooie spreuk tegen die ik graag met jullie deel:

“Vrijwilligers worden niet betaald.
Niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn!”

Dank jullie wel, jullie worden gewaardeerd!!

Het bestuur Wilhelm Tell

Klik hieronder voor meer foto’s:

Foto’s onderhoud 10-7-2021